пожаротушение

пожаротушение
gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir gesinami tada, kai jie gresia kariams, ginkluotei, kovos technikai ir materialinėms priemonėms arba kliudo atlikti užduotis. Šį darbą atlieka kariniai vienetai savo jėgomis, jiems talkina inžineriniai vienetai. Gaisrams riboti daromos priešgaisrinės juostos. Miško gaisro gesinimas priklauso nuo gaisro tipo, meteorologinių sąlygų, karių skaičiaus ir turimų gesinimo priemonių. Žemutinis miško gaisras gesinamas užpilant ugnies pakraštį gruntu, užliejant vandeniu, chemikalų tirpalais, mušant liepsną lapuočių šakomis; viršutinis – vandeniu, pasitelkus gaisrines mašinas, sraigtasparnius. Jiems riboti sudaromos užtvarų juostos arba paleidžiama pasitiktinė ugnis. Gesinant požeminį durpių gaisrą, gaisro plotas apkasamas grioviais, iškertami augantys prie griovio krašto medžiai ir sumetami į gaisro pusę, užliejama vandeniu arba užpilama žemėmis griovio pakraščiuose smilkstanti augalija. Užgesinus miško arba durpyno gaisrą, skiriami gaisro stebėjimo postai. Gaisrams gesinti galima naudoti sprogstamąsias medžiagas. Gyvenviečių gaisrus paprastai gesina ugniagesių padaliniai naudodami specialią priešgaisrinę techniką. Krašto apsaugos padaliniai gali padėti gesinti tokius gaisrus, ypač gelbėti gyventojus ir materialines vertybes. atitikmenys: angl. fire fighting; fire suppressing rus. пожаротушение ryšiai: dar žiūrėkgaisro gesinimo priemonė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • пожаротушение — пожаротушение …   Орфографический словарь-справочник

  • Пожаротушение — Пожаротушение  процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара.[1] Пожаротушение …   Википедия

  • пожаротушение — сущ., кол во синонимов: 4 • газопожаротушение (1) • спецпожаротушение (1) • тушение …   Словарь синонимов

  • Пожаротушение — тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ... Источник: ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы городского округа Климовск МО от 02.04.2009 N 287 ОБ УЛУЧШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО… …   Официальная терминология

  • пожаротушение — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN extinguishing: fire extinguisher …   Справочник технического переводчика

  • пожаротушение — rus тушение (с) пожара, пожаротушение (с); борьба (ж) с пожаром (огнем) eng fire fighting fra lutte (f) contre l incendie, lutte (f) contre le feu deu Brandbekämpfung (f) spa lucha (f) contraincendios, combate (m) de incendios …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки

  • пожаротушение с помощью пены — — [В.А.Семенов. Англо русский словарь по релейной защите] Тематики релейная защита EN foam tire extinguisher …   Справочник технического переводчика

  • пожаротушение — пожаротуш ение, я …   Русский орфографический словарь

  • пожаротушение — (2 с), Пр. о пожаротуше/нии …   Орфографический словарь русского языка

  • пожаротушение — пожаротуше/ние, я …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”